Kredsens samværsregler

I FDF Vejen er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen - både børn, unge og voksne imellem. Vi passer på børn og unge og taler om måden, vi er sammen på. Det gør vi for at sikre, at børn, unge og voksne hos os er en del af et trygt miljø, hvor rammer for gode og sunde relationer er til stede. Det trygge miljø skabes i et lederfællesskab, hvor vi har åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan vi er bedst sammen. Derfor taler vi en gang om året om det, som danner grundlaget for vores kultur og samværsformer.

Som leder i FDF Vejen er man et forbillede for børn og unge

I FDF Vejen er alle voksne rollemodeller for børn og unge. Vi ved, at børn og unge ser op til lederne, og derfor tilstræber vi en opførsel, som er forbilledlig. Dette gælder både i hverdagen såvel som på de sociale medier. Vi møder børn og unge i øjenhøjde og med respekt, og vi ved, at den voksne hverken er mere eller bedre end barnet/den unge.

Derudover indhenter FDF Vejen børneattester på alle voksne eller unge over 15 år, der har en leder- eller bestyrelsespost i kredsen.

Soveforhold

I overnatningssituationer tilstræber vi, at børn og unge indkvarteres efter biologisk køn. Kan dette ikke lade sig gøre, sikrer lederen i samråd med andre ledere og/eller kredslederen, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Sprog

I FDF Vejen bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden. Dette gælder både børn imellem, leder/voksen til barn/ung og leder til leder.

Sociale medier

Kommunikation mellem FDF Vejen og forældre/børn på sociale medier foregår gennem kredsens officielle kanaler.

Kontakt med kredsens medlemmer på de sociale medier må kun etableres af barnet/den unge. Accepteres kontakten af lederen, vedkender denne sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter og forventes derved også at være en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier.

Når vi poster billeder, sikrer vi, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

Rusmidler, alkohol og rygning

Som leder i FDF Vejen er man et forbillede for børn og unge. I FDF Vejen indtager vi derfor ikke rusmidler og alkohol, når vi er sammen med børn og unge under 18 år, ligesom indtagelse af diverse energidrikke heller ikke er tilladt, hverken blandt børn og unge eller ledere. Rygning foregår ikke sammen med børn og unge.